Piskolojik Danışmanlık & Rehberlik

Piskolojik Danışmanlık & Rehberlik

Piskolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüzde, öğrencilerin gelişim dönemi ihtiyaçlarına uygun rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Bu programlar, her bireyin olgunlaşma sürecinde geçireceği evrelerin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Piskolojik danışmanlar; sadece sorun yaşayan öğrenciler ile değil, tüm öğrencilerle çalışırlar. Bölümümüzde sürdürülen çalışmalar; öğrencilerin temel sosyal becerilerini geliştirmeye, özgüven ve sorun çözme becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Ayrıca öğrencilerimizin kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirmelerine yardımcı olunur, gelecekleri için karar almalarında yol gösterilir. Etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yollarının aktarılması ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri de desteklenir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar:
• Oryantasyon çalışmaları
• Tanıma çalışmaları
• Yönlendirme çalışmaları
• Akademik başarıyı artırma çalışmaları
• Oryantasyon çalışmaları
• Tanıma çalışmaları
• Yönlendirme çalışmaları
• Danışmanlık çalışmaları

Veliye Yönelik Çalışmalar:
• Veliyi tanıma çalışmaları
• Anne-baba danışmanlık çalışmaları
• Konferans ve grup çalışmaları
• Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
• Öğrencinin gelişimine yönelik konferanslar
• Ebeveyn beceri kazandırma programları
• Bültenler aracılığı ile bilgilendirme
• Okul Aile Birliği ile işbirliği

DANIŞMANLIK

Aslan Özel Öğretim Kurumları rehberlik ve danışman öğretmenlik sistemi eğitim anlayışımızın merkezindedir.

Aslan Özel  Öğretim Kurslarında ödev takibi, devam – devamsızlık , akademik gelişim , kariyer planlama ve yönlendirmeler rehber  öğretmen tarafından yürütülür.

Aslan Özel  Öğretim Kurslarında  eğitsel ve  kişisel rehberliğin yanı sıra “çalışma davranışlarını değerlendirme ölçeği” , “Başarısızlık Nedenleri  Anketi  ,  Sınav Kaygısı Ölçeği , Mesleki Eğitim Belirleme Testi “ gibi çalışmalar yapılmaktadır.

VERİMLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Etkili ve verimli ders çalışma bir öğrenciyi başarıya götürecek en önemli  faktörlerden biridir.

Her öğrencinin bireysel  farklılıkları göz önüne  alındığında , çalışma yöntemlerinde bazı farklılıklar olacaktır. Fakat herkes için geçerli genel çalışma yöntemlerinin olduğunda  unutulmamalıdır.

  • Amacımız olsun
  • Planlı çalışım
  • Tekrar yapın
  • Çalışma ortamını düzenleyin
  • Çalışma süresini belirleyin
  • Bir sayısal bir sözel çalışın
  • Öğrenmeyi öğrenin
  • Motive olun
  • Sonuca değil , sürece odaklanın